• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

Sub brow lift ผ่าตัดยกหางตาตกเชียงใหม่

Started by Fern751, January 31, 2024, 05:40:14 AM

Previous topic - Next topic

Fern751

ผ่าตัดยกหางตาตกเชียงใหม่  ด้วยเทคนิคยกหางตาซ่อนแผลใต้คิ้ว ซึ่งการซ่อนแผลนั้น จะทำบริเวณใต้คิ้ว โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดหนังตาที่หย่อนคล้อย และกล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาให้กระชับ ยกหางตาขึ้น และทำการเย็บซ่อนแผลที่บริเวณใต้คิ้ว ส่งผลให้ผิวหนังส่วนที่เกินหายไป

Chigaru

ผ่าตัดหนังตาตกเชียงใหม่ meda

Hanako5

ผ่าตัดหนังตาตกเชียงใหม่ meda clinic

Chigaru

ผ่าตัดหนังตาตกเชียงใหม่ meda clinic

Hanako5

ผ่าตัดหนังตาตกเชียงใหม่ meda clinic

dsmol19

ผ่าตัดหนังตาตกเชียงใหม่ meda clinic

Panitsupa

ผ่าตัดหนังตาตกเชียงใหม่ meda clinic

Chigaru

ผ่าตัดหนังตาตกเชียงใหม่ meda clinic

Panitsupa

ผ่าตัดหนังตาตกเชียงใหม่ meda clinic

kaidee20

ผ่าตัดหนังตาตกเชียงใหม่ meda clinic

luktan1479

ผ่าตัดหนังตาตกเชียงใหม่ meda clinic

fairya

ผ่าตัดหนังตาตกเชียงใหม่ meda clinic

Hanako5

ผ่าตัดหนังตาตกเชียงใหม่ meda clinic

Ailie662

ผ่าตัดหนังตาตกเชียงใหม่ meda clinic

Ailie662

ผ่าตัดหนังตาตกเชียงใหม่ meda clinic